Statut


Do głównych celów statutowych należą: nie tylko doraźna pomoc (również materialna) udzielana dzieciom i ich rodzinom, które zostały dotknięte wieloma problemami: ubóstwem, alkoholizmem, narkomanią, wieloma innymi, ale także długoterminowa pomoc fachowych terapeutów w taki sposób, aby osiągnąć rzeczywisty efekt pomocy, a nie namiastkę wsparcia, które często doprowadzić może rodzinę do ubezwłasnowolnienia i "inwalidztwa" socjalnego. Dlatego rodziny będące pod opieką Stowarzyszenia traktowane są jako całość, pod opieką pozostają wszyscy jej członkowie.
Stowarzyszenie prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną, która opieką obejmuje około 40 dzieci. Dzięki systematycznie prowadzonej reedukacji oraz zabawom edukacyjnym podopieczni osiągnęli widoczną poprawę w wynikach nauczania, zwiększyła się znacznie liczba osób promowanych do następnej klasy. Dzieci mają wiele zainteresowań, które mogą rozwijać pod okiem opiekunów. Poza tym, podopieczni uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach socjalizujących, rozwijających zainteresowania plastyczne, sportowe, artystyczne. W okresie wakacyjnym podopieczni wypoczywają nad jeziorem, korzystając ze wszystkich atrakcji oferowanych przez lokalne ośrodki wypoczynkowe. Wszystkie zajęcia prowadzone są w ramach pracy charytatywnej przez członków Stowarzyszenia oraz wolontariuszy pod opieką zatrudnionego wychowawcy.
Jeśli chca Państwo zapoznać się z całością statutu zapraszamy do lektury załącznika
statut_przystani.pdf