Kontakt


Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym P R Z Y S T A Ń
ul. Młynarska 4, 96-503 SOCHACZEW,
tel. władze stowarzyszenia: 0606 873 022 lub 0606 389 394
oraz świetlica: 0692-949-323adres do korespondencji

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym P R Z Y S T A Ń

ul Chopina 101 (MOK Chodaków)

96-503 Sochaczew

Jeśli chcesz zostać członkiem stowarzyszenia zapraszamy do kontaktu.

deklaracja_czlonkowska.pdf