Władze Przystani


Szanowni Państwo pragniemy uprzejmie poinformować,
że w maju 2014 roku podczas Walnego Zgromadzenia wybrano nowe władze stowarzyszenia
w następującym składzie:

Prezes - Marcin Kubiak
Vice prezes- Diana Kochańska
Skarbnik - Dariusz Cichy
Sekretarz- Lidia Dąbrowska
 

W skład Komisji Rewizyjnej weszły następujące osoby: 
Monika Sidor (przewodnicząca), Jadwiga Flis (członek komisji) i Justyna Błach(członek komisji) Janusz Kubik (członek komisji)